70% za i 13% przeciw energetyce jądrowej

W sondażu przeprowadzonym przez firmę Deloitte oraz kancelarię Domański Zakrzewski Palinka (DZP), ponad połowa ankietowanych przedstawicieli firm z sektora energetycznego i zasobów naturalnych uznała nieprzychylne prawo za największą przeszkodę w planowaniu inwestycji.

70% ankietowanych uznało, że należy kontynuować harmonogram budowy energetyki jądrowej, a 13% uważa, że warto rozważać rezygnację z tej inwestycji.

63 proc. krytykuje UE i jej politykę klimatyczną, która - ich zdaniem - obniży konkurencyjność polskiej gospodarki poprzez wzrost cen energii.

Sześciu na dziesięciu ankietowanych w wydobyciu gazu łupkowego widzi szansę na uniezależnienie się od dostaw gazu z kierunku wschodniego, spadek cen tego surowca oraz dynamiczny rozwój opartej na nim energetyki.

Źródło: wGospodarce.pl

Image: 
Sondaż Deloitte: 70% za budową elektrowni jądrowej