Materiały dla prasy

Promieniowanie wokół nas - prezentacja (PDF, 5,7 MB)

O awariach

TMI, Czarnobyl, Fukushima (wykład, PDF, 5,1 MB)
W 20. rocznicę awarii Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej (PDF, 1,3 MB)
Czarnobyl 27 lat po awarii elektrowni jądrowej (PDF, 0,4 MB)

Mapy udostępnione przez Państwowy Instytut Geologiczny
(z zachowaniem praw autorskich przez PIG)

Mapa zawartości potasu w glebie na terenie Polski (JPG, 2,7 MB)
Mapa mocy dawki promieniowania gamma w Polsce (JPG, 2,9 MB)
Mapa mocy dawki promieniowania gamma w okolicach Warszawy (JPG, 12,6 MB)

Więcej map

Polska, Niemcy, USA

Materiały związane z LHC

Przewodnik po LHC wraz z podstawami naukowymi (PDF, 0,9 MB)
Wielki Zderzacz Hadronów (PDF, 1,3 MB)
Eksperyment ALICE (PDF, 1,3 MB)
Eksperyment ATLAS (PDF, 0,9 MB)
Eksperyment LHCb (PDF, 2,3 MB)
Eksperyment CMS (PDF, 2,5 MB)
Sieć obliczeniowa GRID (PDF, 0,5 MB)

Powyższe materiały nie mogą być wykorzystywane w celach zarobkowych. Nie mogą być również cytowane bez podania źródła.