Materiały dla nauczycieli

Materiały dla nauczycieli

Materiały dla nauczycieli fizyki oraz tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o fizyce jądrowej.

Broszury popularnonaukowe

Spotkanie z promieniotwórczością (PDF, 6,1 MB)
 
Enerhetyka jądrowa - spotkanie pierwsze Energetyka jądrowa: spotkanie pierwsze (PDF, 7,1 MB)
 
Enerhetyka jądrowa - spotkanie drugie Energetyka jądrowa: spotkanie drugie (PDF, 16,2 MB)
 
Słońce na Ziemi (PDF, 5,49 MB)
 
Paving the Way to Gen IV Nuclear Reactors (PDF, 8 MB)
 

Wykłady akademickie

Energia jądrowa i jej zastosowania
Podstawy fizyczne medycyny nuklearnej

Artykuły

"Fizyka cząstek elementarnych" z czasopisma "Delta"
"Symetria materii - materia symetrii" z czasopisma "Delta"
"Polowanie na Higgsa" z czasopisma "Delta"

Opracowania

Wybuchy jądrowe i ich konsekwencje ekologiczne
Modele atomu od Demokryta do Bohra

Mapy udostępnione przez Państwowy Instytut Geologiczny

Mapa zawartości potasu w glebie na terenie Polski (JPG, 2,7 MB)
Mapa mocy dawki promieniowania gamma w Polsce (JPG, 2,9 MB)
Mapa mocy dawki promieniowania gamma w okolicach Warszawy (JPG, 12,6 MB)

Więcej map

Polska, Niemcy, USA

Materiały związane z LHC

Przewodnik po LHC wraz z podstawami naukowymi (PDF, 0,9 MB)
Wielki Zderzacz Hadronów (PDF, 1,3 MB)
Eksperyment ALICE (PDF, 1,3 MB)
Eksperyment ATLAS (PDF, 0,9 MB)
Eksperyment LHCb (PDF, 2,3 MB)
Eksperyment CMS (PDF, 2,5 MB)
Sieć obliczeniowa GRID (PDF, 0,5 MB)

O awariach

TMI, Czarnobyl, Fukushima (wykład, PDF, 5,1 MB)
W 20. rocznicę awarii Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej (PDF, 1,3 MB)
Czarnobyl 27 lat po awarii elektrowni jądrowej (PDF, 0,4 MB)

Powyższe materiały nie mogą być wykorzystywane w celach zarobkowych. Nie mogą być również cytowane bez podania źródła.