Fizyka może być atrakcyjniejsza

NCBJ - reaktor badawczy Maria
Reaktor badawczy MARIA w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku

Eksperci Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) wspólnie z nauczycielami i uczniami mazowieckich techników realizują projekt Szkoła z przyszłością. Podczas zajęć w szkołach i laboratoriach instytutu, mającego jedyny reaktor jądrowy w Polsce, zostanie wypracowany program nauczania w zawodach nukleonicznych.

Celem jest także zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi.

Specjaliści, nauczyciele, pracodawcy i sami uczniowie są zgodni, że dzisiejszy system nauczania przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia) należy udoskonalić. Wspólnie z ekspertami NCBJ szukają rozwiązań podnoszących skuteczność przekazywania wiedzy, aby zachęcić młodzież do nauki oraz efektywniej przygotować ją do zawodu. Realizowany projekt Szkoła z przyszłością ma pomóc wprowadzić niezbędne zmiany w systemie nauczania przedmiotów ścisłych.

Przeprowadzone badania niestety utwierdziły nas w dotychczasowych obserwacjach dotyczących niedociągnięć w nauczaniu przedmiotów ścisłych mówi prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, dyrektor Działu Edukacji i Szkoleń NCBJ, pomysłodawca projektu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom postanowiliśmy pomóc młodzieży i nauczycielom, aby na drodze wspólnej rozmowy poszukać najlepszych rozwiązań wpływających na poprawę jakości ich kształcenia”.

W opinii uczniów obecny program nauczania w technikach nie zachęca do zainteresowania się naukami ścisłymi. Jako przyczynę większość wskazuje na brak w szkołach wykładów z pokazami oraz wycieczek tematycznych do laboratoriów, nie wspominając o oddzielnych przedmiotach poświęconych tematyce jądrowej. Pomimo tych niedogodności blisko połowa absolwentów techników decyduje się na kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych.

Również nauczyciele widzą, że obecny program nauczania nie zachęca ich podopiecznych do zainteresowania się naukami ścisłymi. Aż 83% z nich wskazało na konieczność zwiększenia liczby godzin z zajęć ścisłych, w tym z zagadnień tematyki jądrowej. Dużą przeszkodą w prowadzeniu ciekawych zajęć okazuje się brak odpowiednio przygotowanych pracowni w szkołach. Tak więc wprowadzone dodatkowe zajęcia nauczyciele mogliby przeznaczyć na wycieczki do specjalistycznych laboratoriów, udział w konferencjach itp.

System nauczania weryfikuje rynek pracy. Badania pokazały, że ponad połowa pracodawców ocenia jakość kształcenia w technikach nisko lub nawet bardzo nisko. Wskazują na brak przygotowania merytorycznego absolwentów, a zapotrzebowanie na absolwentów techników będzie rosło, gdyż na rynku brakuje specjalistów z wykształceniem technicznym, natomiast obserwuje się nadmiar osób z wykształceniem humanistycznym.

Badania stanu szkolnictwa zawodowego i zapotrzebowania na rynku pracy na absolwentów techników w ramach projektu „Szkoła z przyszłością” na zlecenie NCBJ przeprowadziła firma MillwardBrown SMG/KRC na trzech grupach: uczniów, nauczycieli i pracodawców z województwa mazowieckiego. Badania wykonano w październiku 2012 r.

 

Prof. Dobrzyński z nauczycielami przed sterownią reaktora Maria
Prof Dobrzyński z nauczycielami przed sterownią reaktora Maria

W ramach projektu oprócz badań przeprowadziliśmy również dwie tury specjalistycznych szkoleń z nauczycielami przedmiotów ścisłych. We wspólnych rozmowach próbowaliśmy znaleźć optymalne rozwiązania wpływające na zwiększenie zainteresowań uczniów przedmiotami takimi jak fizyka, matematyka czy chemia podkreśla mgr Marcin Sadowski, kierownik projektu „Szkoła z przyszłością”.

Obecnie rozpoczynamy drugi etap, w którym przetestujemy opracowany program edukacyjny. Zaprosimy też uczniów do naszego instytutu na ciekawe zajęcia laboratoryjne.

„Szkoła z przyszłością” to projekt o wartości blisko 1 mln zł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).

To także jedno z wielu działań edukacyjnych realizowanych w NCBJ mających na celu podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa na temat zagadnień związanych energetyka jądrową. NCBJ współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą przygotowując programy specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych.

Z wiedzy ekspertów korzystają nie tylko studenci, ale również młodzież szkół średnich podczas dedykowanych im zajęć na terenie ośrodka w Świerku. Odpowiednio przygotowani wykładowcy wykorzystują unikatowe w kraju urządzenia badawcze w tym badawczy reaktor jądrowy „Maria”.

NCBJ odwiedza rocznie ponad 7000 osób z całej Polski. 

 

 

Image: 
NCBJ - reaktor badawczy Maria
NCBJ - reaktor Maria służy do produkcji radioizotopów dla medycyny
Prof. Dobrzyński z nauczycielami przed sterownią reaktora Maria
NCBJ - zajęcia dla młodzieży