Fukushima I zbudowano 10 m niżej, aby było taniej

Aby obniżyć koszty, elektrownię jądrową Fukushima zbudowano 10 metrów niżej niż planowano

9 października 2011. Akahata- wydanie niedzielne

Były dyrektor Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) oświadczy, że w celu zmniejszenia kosztów w roku 1966 elektrownię jądrową Fukushima zbudowano 10 metrów nad poziomem morza, czyli o 10 metrów poniżej 20 metrowej wysokości w oryginalnym projekcie. Ta zmiana stawiająca zyski przed bezpieczeństwem doprowadziła 11 marca do poważnych uszkodzeń przez tsunami i serii wynikającej stąd katastrofy jądrowej.

...

Początkowy plan GE zakładał obniżenie naturalnej skarpy z 35 m npm. do 20 20 m npm. i zbudowanie reaktorów na tym poziomie. Gdyby ten plan zrealizowano, uniknęlibyśmy uszkodzeń spowodowanych przez 15 metrową falę tsunami.

Były dyrektor TEPCO powiedział: "Pozostawiliśmy GE wszystkie decycje dotyczące reaktora i budynku reaktora, lecz odrzuciliśmy planowaną wysokość 20 m npm., zmieniając ją na 10 m npm.. Uczyniliśmy tak, gdyż oryginalny plan podnosił koszty operacyjne reaktora".

 

Fukushima NPP built 10 meters lower than initial plan to cut costs

October 09,2011

Akahata Sunday edition

Ex-TEPCO exec. testifies

An ex-Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) executive testified that the Fukushima Nuclear Power Plant in 1966 was built at 10 meters above sea level, 10 meters lower than the original design at 20 meters above sea level, to cut costs. This change of placing profit before safety has resulted in the serious damage following the tsunami on March 11 and the ensuing serious nuclear disaster.

Construction of No. 1 reactor at the Fukushima NPP began in December 1966 and General Electric Company undertook everything from producing and installing the reactor to designing and constructing the reactor building. TEPCO at that time had no experience with nuclear reactors, and put everything in GE’s hands.

GE’s initial plan was to lower the construction site from the natural 35 meters above sea level to 20 meters above sea level and place the reactor building at this level. If this plan had been realized, damage from the 15m-high tsunami would have been averted.

The ex-TEPCO executive said, “We left everything concerning the reactor and the reactor building to GE, but rejected the 20m above sea level plan and had the level changed to 10m above sea level. The reason for the change was that the original plan would have required extra costs to operate the reactor.”

Zobacz pełny tekst >>