Liczba Avogadro

6,023•1023 - liczba atomów (a więc i jąder) w gramocząsteczce, tj. w masie (w gramach) równej liczbie masowej A