Prof. Ludwik Dobrzyński kandydatem w konkursie Popularyzator Nauki 2012

Prof. Ludwik DobrzyńskiProfesor Ludwik Dobrzyński

Profesor Dobrzyński dąży do  zdjęcia ze społeczeństwa nieuzasadnionego strachu przed promieniowaniem jonizującym o dowolnym poziomie. Obawy dotyczące dużych dawek promieniowania są uzasadnione. Ale ludzie ekstrapolują ten strach na problem dawek, w których funkcjonują się na co dzień.

Jest dyrektorem popularyzującego fizykę Działu Edukacji i Szkoleń w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, które przekazywać wiedzę korzystając z wykładów, pokazów, zajęć interaktywnych i ćwiczeń w Laboratorium Fizyki Atomowej i Jądrowej.  Z tej dzaiałalności NCBJ korzysta rocznie 7 tys. osób z całej Polski.

Dział Edukacji i Szkoleń koordynuje również działania NCBJ w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych, takich jak spotkania, festiwale nauk, pikniki naukowe czy lokalne seminaria poświęcone tematyce energetyki jądrowej i skutków biologicznych promieniowania jonizującego na organizmy żywe.

Więcej informacji w serwisie PAP Nauka w Polsce.

Image: 
Prof. Ludwik Dobrzyński