reaktory

Wpływ promieniowania jonizującego na dzieci

Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR)

„Dawki otrzymywane z tego samego źródła jonizującego mogą mieć inny wpływ na dzieci i dorosłych więc, aby uzyskać dokładną ocenę ryzyka, oddziaływanie na dzieci należy rozpatrywać oddzielnie” — wynika z raportu  UNSCEAR.

Typ: 

Wyciek z Fukushima Daiichi

Elektrownia jądrowa Fukushima Daiichi na Google Earth - 2013

Z uszkodzonej podczas trzęsienia ziemi elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi wycieka skażona radioaktywnie woda, co wywołuje na świecie wielki niepokój i jest pożywką dla prasy. Zobaczmy jak z tym zagrożeniem jest naprawdę i jakie są jego przyczyny.

Typ: 

Reaktory napędzające statki, okręty i łodzie podwodne

Prace nad zastosowaniem energii jądrowej do napędu statków rozpoczęto już w latach czterdziestych XX wieku, a pierwszy reaktor testowy uruchomiono w USA w roku 1953. W roku 1955. zwodowano pierwszą łódż podwodną USS Nautilus, która rozpoczęła serię łodzi podwodnych napędzanych pojedynczymi reaktorami PWR.

Typ: 

Reaktory badawcze

Reaktory badawcze są o wiele mniejsze od energetycznych i mają o wiele mniejszą moc. Służą przede wszystkim do wytwarzania wiązek neutronów używanych do testów materiałowych i produkcji izotopów dla przemysłu i medycyny. 

Jednym z  230 reaktorów badawczych pracujących obecnie na świecie jest reaktor Maria w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą, intensywnie wykorzystywany do badań naukowych oraz produkcji izotopów dla medycyny i przemysłu.

Typ: 

Wysoka dyspozycyjność reaktorów w USA w 2011

W 2011 niektóre reaktory amerykańskie osiągnęły dyspozycyjność 100%.

Typ: 

Wysoka dyspozycyjność reaktorów niemieckich w 2011

Dyspozycyjność najefektywniejszych reaktorów niemieckich sięgała w 2011 niemal 100%.

Typ: 

Dyspozycyjność elektrowni jądrowej (EAF)

Dyspozycyjność elektrowni jądrowej (EAF - Energy Availability Factor) podajemy w procentach [%].

Jeżeli energię, jaka zostałaby wyprodukowana, gdyby elektrownia pracowała przez rok z pełną mocą projektową, nazwiemy energią referencyjną, to dypozycyjność możemy określić jako wyrażony w procentach stosunek energii referencyjnej, pomniejszonej o straty np. z powodów przeładunków i innych przestojów do energii referencyjnej:

dyspozycyjność = (energia referencyjna - straty)/energia referencyjna * 100%

Typ: 

Wysoka dyspozycyjność reaktorów w Korei Południowej w 2011

Dyspozycyjność najefektywniejszych reaktorów w Korei Południowej sięgała w 2011 niemal 100%.

Typ: 

Jak wygląda praca w elektrowni jądrowej?

Tak będzie wyglądać fińska el. jądrowa Olkiluoto po wybudowaniu nowego reaktora EPR

Odp: Jak w każdym zakładzie typu High-Tech. Organizacja pracy, wymagania co do wykształcenia i doświadczenia zawodowego personelu, wymogi bezpieczeństwa w energetyce jądrowej są bardzo wysokie...

Typ: 

Jaka jest różnica między promieniowaniem wewnątrz reaktora i w jego otoczeniu?

Reaktor badawczy Maria w Świerku

Odp.: Zakładam, że pytanie dotyczy promieniowania jonizującego.
Promieniowanie jonizujące na zewnątrz reaktora nie powinno być większe niż przeciętne średnie promieniowanie w danym rejonie. Promieniowanie jonizujące wewnątrz reaktora to:

1. neutrony o różnych energiach kinetycznych, powstające w reakcjach rozszczepienia jąder atomowych...

Typ: 

Strony

Subscribe to RSS - reaktory