Energetyka jądrowa może nieco droższa, ale stabilniejsza od gazowej

W perspektywie 60 lat koszty energetyki jądrowej będą prawdopodobnie nieco wyższe, ale stabilniejsze. Dla gazu zakres niepewności jest szerszy

Dla kosztów produkcji 1 MWe uśrednionych na 60 lat zakres, w którym ceny zmieszczą się z 90% pewnością, jest dla energetyki gazowej o wiele szerszy niż dla jądrowej. Przede wszystkim ceny gazu są o wiele bardziej niepewne - zostały użyte rysunki z informacji prasowej Blue Cast Project

W USA przeprowadzono probabilistyczne porównanie ryzyka związanego z inwestowaniem w energetykę gazową i jądrową. Oceniono koszt produkcji 1 MWe w obu typach elektrowni z uśrednieniem na 60 lat, czyli przewidywany okres eksploatacji elektrowni jądrowych.

  • Ryzyko przy budowie EJ wynika z niepewności nakładów inwestycyjnych, zaś w przypadku gazu ziemnego z niepewności przyszłych cen gazu i kosztów zezwoleń na emisją CO2.
  • Budowa elektrowni jądrowej jest kosztowna, ale okres jej eksploatacji wynosi 60 lat.
  • Budowa elektrowni gazowej jest tańsza, ale jej okres eksploatacji to jedynie 30 lat, więc produkowanie elektryczności przez 60 lat wymaga wybudowania po 30 latach drugiej elektrowni, która jako budowana później będzie droższa z powodu ciągłego wzrostu cen materiałów i pracy.
  • Chociaż perspektywy wydobywania gazu łupkowego w USA są dobre, trzeba zdawać sobie sprawę, że jak z każdym rodzajem zasobów najpierw wykorzystuje się pokłady najtańsze. W miarę upływu czasu cena gazu łupkowego będzie rosła, a za nią i cena gazu ziemnego z innych źródeł.
  • Obecnie opłaty za emisję CO2 są niskie, ale mogą wzrosnąć.

Uwzględniając powyższe czynniki i wiele innych, po uśrednieniu na 60 lat oceniono koszt 1 MWe energii elektrycznej z elektrowni gazowej na 83,54 USD zaś z elektrowni jądrowej na 87,27 USD. Zatem energetyka gazowa zdaje się być nieco tańsza od jądrowej, jednak niepewność jej kosztów jest znacznie większa niż kosztów energetyki jądrowej.

 

    90% pewności dla przedziału  
ceny w USD 1 MWe od do
en. jądrowa 87,27 76,8 87,27
en. gazowa 83,54 64,31 102,76

Dane i rysunki z opracowania "Will Low Natural Gas Prices Eliminate the Nuclear Option in the US?", Rob Graber, Tom Retson

Obawy o wzrost cen gazu ziemnego widoczne są nie tylko w rozważaniach teoretycznych, ale znajdują potwierdzenie w praktyce. W marcu 2012 r. amerykański dozór jądrowy US Nuclear Regulatory Commission wydał połączone zezwolenie na budowę i eksploatację (COL- combined construction and operating license) dla dwóch prywatnych elektrowni jądrowych. Są to Vogtle, bloki 3 i 4, należące do Southern Company i Summer, bloki 2 i 3, należące do South Carolina Electric and Gas. W 2013 roku rozpoczęto wylewanie betonu w częściach jądrowych obu tych elektrowni.

Zobacz także opinię prof. A. Strupczewskiego z NCBJ.

Miejsce: 
Image: 
W perspektywie 60 lat koszty energetyki jądrowej będą prawdopodobnie nieco wyższe, ale stabilniejsze. Dla gazu zakres niepewności jest szerszy