O raporcie UNSCEAR w sprawie skutków awarii w elektrowni Fukushima-Daiichi

Wiedeń, 2 kwietnia 2014 r. (Służby prasowe ONZ)

Wedle opublikowanego dziś  przez ONZ raportu wypadek, który wydarzył się w 2011 r. w elektrowni jądrowej Fukushima-Daiichi prawdopodobnie nie zwiększy częstości występowania raka.

Raport pt. „Poziomy i skutki narażenia na promieniowanie jonizujące uwolnione w wypadku jądrowym wynikłym wskutek wielkiego trzęsienia ziemi i tsunami w 2011 roku we wschodniej Japonii” został opracowany przez komitet UNSCEAR (Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Jądrowego).

W raporcie stwierdza się, że w przyszłości nie należy oczekiwać żadnych dostrzegalnych zmian w częstości występowania nowotworów i chorób dziedzicznych, wywołanych przez promieniowanie jonizujące uwolnione w Fukushimie; ponadto nie jest spodziewany wzrost częstości urodzeń dzieci z wadami genetycznymi.

Niemniej, raport zwraca uwagę na teoretyczną możliwość wzrostu ryzyka raka tarczycy w grupie najbardziej napromienionych dzieci i konkluduje, iż sytuacja wymaga ścisłego monitorowania i ponownej oceny w przyszłości. Rak tarczycy u małych dzieci jest rzadką chorobą, normalnie jej ryzyko jest bardzo niskie.

„Ludzie mają prawo być zaniepokojeni zagrożeniami dla zdrowia swego i swoich dzieci” powiedział Carl-Magnus Larsson, Przewodniczący Komitetu UNSCEAR. „Jednak omawiana tu ocena sytuacji przeprowadzona przez Komitet nie wskazuje aby należało się spodziewać jakichś istotnych zmian przyszłych statystyk nowotworów, które można by przypisać narażeniu na promieniowanie uwolnione w wypadku”.

Konkluzje raportu oparto na wykonanych szacunkach ekspozycji różnych grup mieszkańców (w tym dzieci), jak również na naukowej wiedzy o zdrowotnych skutkach promieniowania jonizującego.

Wg przeprowadzonych badań, spodziewany niewielki wpływ na częstość przypadków nowotworów w populacji zawdzięczać należy w dużej mierze działaniom ochronnym podjętym przez władze Japonii natychmiast po wypadku.

Komitet zanalizował zarejestrowane dawki pochłonięte przez ratowników, a także niezależnie oszacował te dawki dla niektórych z nich. Szacunki Komitetu są generalnie zgodne z rejestrami, choć poziom narażenia ratowników we wczesnych fazach akcji ratowniczej pozostaje niepewny.

„Komitet konkluduje, że nie należy się spodziewać jakichś istotnych zmian przyszłych statystyk nowotworów lub innych chorób w tej grupie; niemniej najbardziej narażeni spośród ratowników będą objęci programem regularnej kontroli stanu zdrowia” powiedział Wolfgang Weiss, przewodniczący zespołu, który wykonał szacunki.

Komitet oceniłł też wpływ podwyższonego poziomu promieniowania na ekosystem lądowy i morski, konkludując, że można się spodziewać jedynie efektów przejściowych. W ekosystemie morskim możliwość wpływu promieniowania na florę i faunę była ograniczona do obszaru przybrzeżnego w pobliżu elektrowni. Potencjalne skutki w dłuższym horyzoncie czasowym oceniono jako nieznaczące.

Image: 
Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR)