bezpieczeństwo

Komentarz ekspercki prof. dr. hab. Ludwika Dobrzyńskiego, dotyczący raportu UNSCEAR

Prof. Ludwik Dobrzyński dyrektor Działu Edukacji i Szkoleń Narodowego centrum Badań Jądrowych

Raport UNSCEAR jest odpowiedzią na pytanie o wpływ awarii elektrowni w Fukushimie na zdrowie ludności.

W rezultacie wielomiesięcznej pracy powstał dokument, którego wnioski dotyczące efektów zdrowotnych mają bardzo istotne znaczenie dla dalszych decyzji władz Japonii i operatorów elektrowni jądrowych w sprawach procedur bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

Typ: 

O raporcie UNSCEAR w sprawie skutków awarii w elektrowni Fukushima-Daiichi

Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR)

UNSCEAR (Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Jądrowego) opublikował raport w sprawie skutków promieniowania spowodowanego awarią elektrowni jądrowej Fukushima-Daiichi.

Wedle tego raportu wypadek, który wydarzył się w 2011 r. w elektrowni jądrowej Fukushima-Daiichi prawdopodobnie nie zwiększy częstości występowania raka.

Typ: 

Naukowcy na rzecz rzetelnej informacji o promieniowaniu

Słabe promieniowanie nie tłumi życia

Scientists for Accurate Radiation Information (SARI) to nowa grupa naukowców dążących do propagowania rzetelnej informacji o promieniowaniu. Na swojej stronie internetowej radiationeffects.org obalają szkodliwe mity o wpływie promieniowania na nasze życie i zdrowie.

Członkowie grupy pochodzą z USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Izraela, Kanady, Niemiec, Ukrainy i Polski.

Typ: 

Wpływ promieniowania jonizującego na dzieci

Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR)

„Dawki otrzymywane z tego samego źródła jonizującego mogą mieć inny wpływ na dzieci i dorosłych więc, aby uzyskać dokładną ocenę ryzyka, oddziaływanie na dzieci należy rozpatrywać oddzielnie” — wynika z raportu  UNSCEAR.

Typ: 

Białaczki dziecięce w sąsiedztwie elektrowni jądrowej

Rozmaz szpiku kostnego u pacjenta z ALL - fot. na licencji GNU

Eksperci brytyjscy przeanalizowali dane 10 000 dzieci, u których w okresie do 1962 do 2007 roku wykryto białaczkę w wieku poniżej 5 lat. Analiza wykazała, że częstość zachorowań na białaczkę wśród dzieci mieszkających w promieniu 5 km od elektrowni jądrowej jest mniejsza niż średnia w Wielkiej Brytanii.

Typ: 

Fobie po Fukushimie

World Nuclear News

“Trzeba sobie uświadomić, że za­grożenie dla zdrowia stwarzane przez promieniowanie z Fukushi­my jest nieistotne i że nadmierna uwaga poświęcana wszelkim po­tencjalnym skutkom zdrowotnym może okazać się o wiele bardziej szkodliwa niż samo to promienio­wanie.”

Geraldine Thomas, Imperial College, London

Typ: 

Wyciek z Fukushima Daiichi

Elektrownia jądrowa Fukushima Daiichi na Google Earth - 2013

Z uszkodzonej podczas trzęsienia ziemi elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi wycieka skażona radioaktywnie woda, co wywołuje na świecie wielki niepokój i jest pożywką dla prasy. Zobaczmy jak z tym zagrożeniem jest naprawdę i jakie są jego przyczyny.

Typ: 

Zalety i bezpieczeństwo reaktorów HTGR

Zalety reaktorów HTGR

Charakterystyczne cechy reaktorów gazowych HTGR są jego niewątpliwymi zaletami:

Typ: 

Uparty "radioaktywny farmer"

Najsilniej napromieniowany człowiek w Japonii
Pies ocalony przez "radioaktywnego farmera"

W opuszczonych terenach wokół elektrowni w Fukushimie pozostały skazane na śmierć głodową zwierzęta.
Farmer Naoto Matsumura, po odwiezieniu rodziców i powrócił, aby opiekować się swoimi i okolicznymi zwierzętami. Pomimo dawki promieniowania 17 krotnie przekraczającej normalną, powikłania zdrowotne nie grożą mu przez 30 lub 40 lat.

ONZ zaczyna dostrzegać, że małe dawki promieniowania nie są szkodliwe

Flaga ONZ
Profesor Zbigniew Jaworowski
Profesor Ludwik Dobrzyński

W maju 2012 Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) przyznał, że nieprawdziwa jest siejąca strach hipoteza LNT, według której  5 razy mniejsza dawka promieniowania jonizującego jest 5 razy mniej szkodliwa, 100 razy mniejsza dawka jest 100 razy mniej szkodliwa, ale każda, nawet najmniejsza jakąś szkodę powoduje.

Strony

Subscribe to RSS - bezpieczeństwo