W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego o elektrowni jądrowej

Prof. Jagielski i p. T. Jackowski z NCBJ w BBN
Od lewej - przedstawiciele NCBJ prof. J. Jagielski i mgr inż. T. Jackowski na spotkaniu w BBN (fot. prasowa)

Istnienie stabilnej podstawy energetycznej jest kwestią zasadniczą dla bezpieczeństwa kraju. Wyjątkowo stabilnym źródłem energii są elektrownie jądrowe, bowiem:

  • z natury swej konstrukcji działają niezależnie od klimatu, pogody, pory dnia i nocy itd.,
  • wymagają niewielkiej objętościowo ilości paliwa, które można łatwo zgromadzić na lata, uniezależniając w ten sposób produkcję energii od zawirowań gospodarczych i politycznych.

10 grudnia 2012 na spotkaniu w BBN omawiano plan budowy elektrowni jądrowej w powiązaniu z bezpieczeństwem, interesami i celami strategicznymi państwa. Spotkanie prowadził minister Koziej.

Uczestnicy odnieśli się m.in. do długookresowych zadań niezbędnych dla wzmocnienia bezpieczeństwa państwa, zapisanych w Strategicznym Przeglądzie Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN).

Narodowe Centrum Badań Jądrowych reprezentowali Dyrektor Departamentu Fizyki Materiałów, prof. Jacek Jagielski i p.o. Kierownika Zakładu Energetyki Jądrowej, mgr inż. Tomasz Jackowski.

Zobacz informację w serwisie BBN.

Miejsce: 
Image: 
Prof. Jagielski i p. T. Jackowski z NCBJ w BBN