Alfred Nobel

Na początku lipca 2012 roku świat obiegła wiadomość o odkryciu w CERN-ie bozonu Higgsa.

8 października 2013 roku, Szwedzka Królewska Akademia Nauk nagrodziła nagrodą Nobla autorów koncepcji tej „boskiej cząstki”: Petera Higgsa i François Englerta.

Co to odkrycie oznacza i dlaczego dla naukowców jest tak ekscytujące?

Rozmaz szpiku kostnego u pacjenta z ALL - fot. na licencji GNU

Eksperci brytyjscy przeanalizowali dane 10 000 dzieci, u których w okresie do 1962 do 2007 roku wykryto białaczkę w wieku poniżej 5 lat. Analiza wykazała, że częstość zachorowań na białaczkę wśród dzieci mieszkających w promieniu 5 km od elektrowni jądrowej jest mniejsza niż średnia w Wielkiej Brytanii.

World Nuclear News

“Trzeba sobie uświadomić, że za­grożenie dla zdrowia stwarzane przez promieniowanie z Fukushi­my jest nieistotne i że nadmierna uwaga poświęcana wszelkim po­tencjalnym skutkom zdrowotnym może okazać się o wiele bardziej szkodliwa niż samo to promienio­wanie.”

Geraldine Thomas, Imperial College, London

Elektrownia jądrowa Fukushima Daiichi na Google Earth - 2013

Z uszkodzonej podczas trzęsienia ziemi elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi wycieka skażona radioaktywnie woda, co wywołuje na świecie wielki niepokój i jest pożywką dla prasy. Zobaczmy jak z tym zagrożeniem jest naprawdę i jakie są jego przyczyny.

Serce Londynu - Tower of London

Rząd brytyjski popiera projekt 50% redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 w stosunku do poziomu z roku 1990 ale uważa, że każdy każdy kraj członkowski UE powinien mieć prawo wyboru własnej drogi dojścia do tego celu.

Paracelsus

Żmudna praca prof. Edwarda Calabrese z Uniwersytetu Michigan pokazuje, że nasza „wiedza” o związku nowotworów i innych chorób z zatruciem środowiska i promieniowaniem jonizującym jest kolejną dziedziną, w której mity panują nad rzeczywistością i przesłaniają wyniki prac naukowych.

Ile ptaków zabiją wiatraki?

Chaotyczna i bezsensowna budowa elektrowni wiatrowych bez ładu i składu zaczyna budzić sprzeciw wśród władz i ludności terenów o znacznych walorach przyrodniczych i turystycznych, jak Mazury i Podlasie.

W perspektywie 60 lat koszty energetyki jądrowej będą prawdopodobnie nieco wyższe, ale stabilniejsze. Dla gazu zakres niepewności jest szerszy

W USA przeprowadzono probabilistyczne porównanie ryzyka związanego z inwestowaniem w energetykę gazową i jądrową. Oceniono koszt produkcji 1 MWe w obu typach elektrowni z uśrednieniem na 60 lat, czyli przewidywany okres eksploatacji elektrowni jądrowych.

Detekror CMS - rys. z domeny publicznej

Zaprezentowane dziś 19 lipca 2013 r. na konferencji EPS-HEP w Sztokholmie nowe wyniki oznaczają poddanie obowiązującego w fizyce cząstek Modelu Standardowego jednemu z najsurowszych jak dotąd testów. Grupy CMS i LHCb pracujące przy akceleratorze LHC w CERN-ie zaprezentowały wyniki pomiarów jednego z najrzadszych mierzalnych procesów fizycznych: rozpadu cząstki Bs na parę mionów.

Na ten wynik oczekiwano od 25 lat.

Kosztowna zabawka. Rurociąg Nordstream dostarcza gaz do elektrowni stabilizujących system rozchwiany przez OZE

Być może ambitny plan "3x20" w 2020 r. stanie się mrzonką choć wciąż zobowiązuje kraje UE, by do roku 2020 ograniczyły emisję dwutlenku węgla o 20%, zmniejszyły zużycie energii o 20%, oraz zwiększyły zużycie energii z odnawialnych źródeł do 20%.

Zagrożeniem jest wielce kosztowny cel trzeci, czyli produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Strony