Poniższy materiał edukacyjny został stworzony w ramach projektu Unii Europejskiej o akronimie PANS (Public Awarness of Nuclear Science). Materiały NUPEX'u (NUclear Physics EXperience), w dwunastu językach można znaleźć w witrynie http://www.ncbj.edu.pl/nupex

Czym zajmuje się fizyka i technika jądrowa?
Promieniotwórczość
E
Promieniotwórczość: co to takiego? Autor: Ray Mackintosh, tłumaczenie: Wojciech Trojanowski, Ludwik Dobrzyński
Energetyka jądrowa
J
Wykorzystanie energii jądrowej z rozszczepienia Autor: Ludwik Dobrzyński, współpraca: Oleg Utyuzh, Ewa Droste, Wojciech Trojanowski
Zastosowania
Historia
V
Uczeni, jądrowy wyścig zbrojeń, rozbrojenie Autor: Alessandro Pascolini, tłumaczenie: Ewa Droste
Galaktyki ...
Udostępniona powyżej wersja wykładu, to odzyskana wersja oryginalna, ale z odświeżoną szatą graficzną. Oryginał wykładu odzyskany przez dr Justynę Jaczewską-Özcan.