Poniższy materiał edukacyjny został stworzony w ramach projektu Unii Europejskiej o akronimie PANS (Public Awarness of Nuclear Science). Materiały NUPEX'u (NUclear Physics EXperience), w dwunastu językach można znaleźć w witrynie http://www.ncbj.edu.pl/nupex

Czym zajmuje się fizyka i technika jądrowa?
C

Jedność i zróżnicowanie otaczającego nas świata

Autor: Ray Mackintosh, współpraca: Oleg Utyuzh
1

1. Czemu cukier jest słodki? Co powoduje, że sól jest słona?

Każdy wie, że cukier smakuje słodko, a sól jest słona. Ale czemu? Co takiego w cukrze czyni go słodkim? Stwierdzenie, że „ma w sobie słodycz” nie jest odpowiedzią na to pytanie! Czemu złoto jest połyskliwe i żółtawe? Czemu szkło jest przejrzyste i kruche, a niektóre odmiany plastiku przejrzyste lecz trudne do złamania?

Zanim odpowiemy na powyższe pytania musimy zrozumieć, czym są cukier i inne rzeczy ... jak są w nich uporządkowane atomy. Może, jeśli to zrobimy, będziemy mogli nauczyć się jak robić słodycze zawierające mniej kalorii?!

Zdjęcie: jan mesaros z Pixabay
2

2. Wewnątrz kryształu cukru

Kryształ cukru zawiera wiele cząsteczek upakowanych w określonym porządku, podobnie jak cegły w ścianie, tyle że rozpościerających się we wszystkich kierunkach. Każda „cegiełka” lub cząsteczka cukru zawiera 12 atomów węgla, 22 atomy wodoru i 11 atomów tlenu. Są ustawione według stałego wzoru, podobnego do pokazanego niżej.

Kostka cukru zawiera wiele luźno upakowanych kryształów cukru.

Cząsteczka sacharozy z zielonymi atomami reprezentującymi węgiel, czerwonymi (jeden ukryty) reprezentującymi atomy tlenu i różowymi reprezentującymi atomy wodoru. W rzeczywistości atomy stykają się ze sobą.

3

3. Co się dzieje, gdy rozpuszczamy cukier w wodzie?

Co się stanie, jeśli zanurzysz kostkę cukru w wodzie? Kostka w końcu zniknie, ale cukier pozostanie. Cząsteczki cukru uwolniły się z kryształków i rozproszyły w wodzie. Cukier się rozpuścił.

Co się dzieje, gdy wypijasz trochę słodkiej wody?

Niektóre z kubków smakowych na języku zawierają białka bardzo wrażliwe na fragmenty cząsteczki cukru. Kiedy cząsteczka cukru dotyka jednego z tych kubków smakowych, układ nerwowy szybko przesyła sygnał do mózgu i w rezultacie odczuwasz słodki smak.

Nie trzeba nas uczyć przyjemności łasowania
4

4. Kryształy pospolitej soli są inne!

Kryształy soli kuchennej (chlorku sodu) mogą nawet wyglądać jak kryształki cukru, ale będą wyglądały zupełnie inaczej pod mikroskopem na tyle mocnym, aby pozwalał dostrzec atomy. To nie cząsteczki soli są poukładane w szeregi. Zamiast nich w szeregach mamy atom sodu, atom chloru, atom sodu, atom chloru, itd., ustawione na przemian.

Każdy atom sodu w krysztale utracił elektron i jest więc dodatnio naładowanym jonem sodu. Brakujące elektrony sa przyłączone do atomów chloru tworzących jony naładowane ujemnie. Elektrostatyczne przyciąganie między jonami dodatnimi i ujemnymi pozwala utrzymać kryształ w całości.

Niebieskie kulki oznaczają jony chloru, a żółte jony sodu.

5

5. Co powoduje, że słona woda ma smak słony?

Kiedy rozpuścisz trochę soli w wodzie, ta zniknie podobnie jak cukier, ale co pozostanie w wodzie? Nie cząsteczki soli! Jony sodu i chloru rozpływają się w wodzie oddzielnie.

Część kubków smakowych na języku jest uczulona na jony sodu. Kiedy jon sodu osiąga taki kubek smakowy, może wniknąć bezpośrednio do komórki i wywołać reakcję chemiczną. Ta reakcja na swój sposób generuje sygnał, który trafia drogą nerwową do mózgu i wtedy właśnie odczuwasz smak słony. Umarlibyśmy po spożyciu nadmiaru soli i dlatego też wykształciliśmy w sobie kubki smakowe, które są na ten smak wrażliwe.

Zdjęcie: Bruno Glätsch z Pixabay
6

6. Złoto i inne metale

Wiemy, że zestalony cukier i sól są kryształami, a jak to jest z metalem, jak np. złoto?

Może zaskoczy Cię informacja, że metale zbudowane są również z kryształów, choć zwykle bardzo małych. Oto zdjęcie mikroskopowe pokazujące kryształy zobaczone w żelazie. W kryształach czystego metalu wszystkie atomy uporządkowane są wzdłuż linii prostych.

[Dzięki uprzejmości Kennedy Space Center
http://science.ksc.nasa.gov
]  

Kiedy jubiler topi złoto by wykonać obrączkę, atomy złota uwalniają się ze swych prostych szeregów - tak jak cząsteczki wody w topniejącym lodzie.

Zdjęcie: kalhh z Pixabay
7

7. W głębi złota

Każdy atom złota ma jądro zawierające 79 protonów, a wokół jądra 79 ujemnie naładowanych elektronów. Gdy jednak pakujemy atomy złota ciasno, jeden przy drugim, w porządnych szeregach w krysztale, niektóre z elektronów oswobadzają się: porzucają konkretny atom i zaczynają należeć raczej do wszystkich atomów równocześnie.

W ten sposób elektrony mogą przemieszczać się w sieci krystalicznej, co daje metalom ich najważniejszą właściwość – dobre przewodzenie prądu elektrycznego.

Elektryczność trafia do nas przewodami z metalu tańszego niż złoto, a nawet lepszego przewodnika elektryczności – miedzi.

8

8. Okna, butelki, soczewki ...

Szkło jest czymś zupełnie innym niż widzieliśmy do tej pory. I to wcale nie dlatego, że jest przezroczyste; istnieją w końcu bardzo duże, przezroczyste kryształy soli.

Odmiennie od cukru, soli i złota, szkło w oknach, butelkach lub soczewkach nie jest krystaliczne. Jego cząsteczki nie tworzą warstw, nie układają się wzdłuż linii prostych. Jest tak, jakby muzyka, do której tańczyły cząsteczki płynu, nagle ucichła w środku frazy, pozostawiając cząsteczki "zatrzymane w kadrze".

W odróżnieniu od lodu, który gwałtownie topnieje ogrzany do 0º C, szkło ogrzewane stopniowo mięknie. Dzięki temu może być nadmuchiwane do pięknych i użytecznych kształtów.

Zdjęcie: Sabine van Erp z Pixabay
9

9. Co trykoty, opony samochodowe i życie na Ziemi mają ze sobą wspólnego?

Nylon został wykorzystany do produkcji pończoch około roku 1940.

Nylon i inne tworzywa, które są tak użyteczne jak guma, są przykładami polimerów. Polimer ma dużą cząsteczkę, uformowaną z kombinacji wielu małych cząsteczek. Często duża cząsteczka jest długim łańcuchem mniejszych.

Nić nylonowa lub pajęczyna mają długie łańcuchy małych cząsteczek, powtarzane wielokrotnie, aż uformują coś, co jest jedną, niezmiernie długą cząsteczką. Guma i plastiki także zawierają wiele małych molekuł ciasno związanych razem i tworzących dużą, pojedynczą cząsteczkę.

Polimery mogą być niezwykle mocne, ponieważ wszystkie ich cząsteczki są związane ze sobą w jedną, ogromną cząsteczkę. [Dzięki uprzejmości Mirelli Liszki
http://www.fotogaleria.regionet.pl

10

10. Życie na Ziemi bazuje na polimerach

[Dzięki uprzejmości U.S. Department of Energy Human Genome Program, http:\\www.ornl.gov
http://www.ornl.gov/hgmis
]

Słowniczek: the Molecule of Life - cząsteczka życia; chromosomes - chromosomy; cell - komórka; gene - gen

W niektórych polimerach nie wszystkie małe cząsteczki są identyczne. Białko jest długim łańcuchem cząsteczek różnych aminokwasów.

DNA, to również długi łańcuch cząsteczek zwanych nukleotydami. Te nukleotydy, ułożone w podwójną helisę, reprezentują „litery” kodu genetycznego.

[Źródło ilustracji: U.S. Department of Energy Human Genome Program, http:\\www.ornl.gov http://www.ornl.gov/hgmis]

11

11. Liczenie pierwiastków

Mała liczba pierwiastków składa się na ogromną liczbę tego, co do życia potrzebne i z czego składa się wszystko to, co widzimy wokół.

Jakie pierwiastki tworzą cukier, sól kuchenną, złoto, szkło i nylon?

 • Cukier zawiera węgiel, wodór i tlen.
 • Sól kuchenna zawiera sód i chlor.
 • Złoto zawiera tylko złoto ... jest pierwiastkiem.
 • Zwykłe szkło okienne zawiera głównie wapń, sód, krzem i tlen.
 • Nylon – węgiel, tlen, wodór, azot.

Cztery pierwiastki: węgiel, wodór, tlen i azot tworzą niezliczoną liczbę związków, z których wiele jest istotnych dla waszego zdrowia.

Zdjęcie: Couleur z Pixabay
Zdjęcie: fancycrave1 z Pixabay
Zdjęcie: Couleur z Pixabay
12

12. Wszystkie substancje wokół nas złożone są z kilku pierwiastków

Rozglądając się wokół widzimy wiele rodzajów substancji: kryształy, jak sól i kryształy, jak cukier, metale, polimery, szkło, ciecze i gazy. Jesteśmy wykonani z mieszaniny niektórych z nich. Podaliśmy przykłady substancji, o których wiemy, że są zbudowane z zaledwie kilku pierwiastków, ale atomy tych pierwiastków są rozmieszczone na różne sposoby.

Rzeczą cudowną jest to, że WSZYSTKO wokół nas jest zbudowane z około 90 pierwiastków*), z czego połowa występuje rzadko. Ale dlaczego jest akurat 90 pierwiastków? Czemu jedne występują powszechnie, a inne są rzadkie?

*) Oglądając obecną tablicę pierwiastków zobaczymy ich znacznie więcej niż 90, jednakże znaczna część tych pierwiastków żyje zbyt krótko, aby stać się składnikami materii, z którą mamy do czynienia.

Czemu mamy na Ziemi więcej węgla niż złota?

[Dzięki uprzejmości Debory Zuzindlak Tobin]

13

13. Znacznie więcej substancji

Wełna i jedwab są polimerami białek. Jakie pierwiastki zawierają?

Jak wszystkie białka, wełna i jedwab składają się głównie z węgla, wodoru, tlenu i azotu.

Ćwiczenie:

 1. Wymień kilka substancji krystalicznych, ale posiadających cząsteczki nie zbudowane z jonów, jak w soli kuchennej
 2. Wymień kilka substancji krystalicznych zawierających jony, jak w soli kuchennej
 3. Wymień kilka metali
 4. Czy możesz wymienić kilka substancji szklistych oprócz szkła?
 5. Wymień kilka polimerów.

Sugerowane odpowiedzi:
Oto kilka możliwości:

 1. Kryształami różnymi od jonowych (jak sól kuchenna) są: cukier, lód, siarka (żółte kryształy); istnieją też pierwiastki i związki, które obok postaci krystalicznej mają też inne, niekrystaliczne postaci, np. węgiel (diament i grafit), kwarc (piasek), ...
 2. Kryształy jonowe: siarczek miedzi, uwodniony siarczan magnezu, soda kaustyczna (NaOH), ...
 3. Metale: żelazo, srebro, złoto, aluminium, miedź, uran, magnez, mangan, ...
 4. Substancje szkliste: obsydian, siarka amorficzna, ...
 5. Polimery: celuloza (np. bawełna), guma, wszystkie tworzywa sztuczne, wełna, jedwab, ...

Chodzący przerabiacz polimeru celulozy w polimer białkowy.
Zdjęcie: Catherine Stockinger z Pixabay
14

14. Skąd wzięły się pierwiastki?

Jeżeli masz izolowane jądro atomu złota z 79 dodatnimi ładunkami (inaczej mówiąc - atom o liczbie atomowej Z=79), które zbliży się do zwykłej materii, to wkrótce przechwyci ono 79 elektronów i stanie się obojętnym atomem.

A zatem, pytanie o pochodzenie atomów złota jest właściwie pytaniem o pochodzenie jąder atomów złota.

Większość pierwiastków, z których zbudowane jest nasze otoczenie ... tak na prawdę - my sami, powstała w wybuchach gwiazd. Słońce, Ziemia i reszta naszego Układu Słonecznego jest uformowana z pyłu wyrzuconego w przestrzeń przez eksplodujące gwiazdy.

[Dzięki uprzejmości European Southern Observatory (ESO) ]

15

15. Dlaczego na Ziemi znajduje się tylko około 90 pierwiastków?

W przyrodzie mamy tylko około 90 pierwiastków, ponieważ ich liczba jest ograniczona liczbą różnych rodzajów jąder atomowych. Niektóre z nich nie trwają długo od chwili powstania. Tak jest ponieważ są promieniotwórcze i rozpadają się mając krótki
okres połowicznego zanikuczas, w którym rozpada się połowa dużej liczby identycznych jąder promieniotwórczych.
Niektóre, zaistniawszy w Układzie Słonecznym, zniknęły dawno temu. Mamy więc dwa pytania, na które chcielibyśmy znać odpowiedź:

Wielkie Pytanie Nr 1: Czemu liczba stabilnych jąder jest ograniczona? Dlaczego stabilne są akurat te, a nie inne jądra?

Wielkie Pytanie Nr 2: Czemu pierwiastki znajdowane na Ziemi występują w tak różnych ilościach? Na przykład, czemu jest więcej węgla niż złota?

Jeżeli przestudiujesz wszystkie nasze strony, będziesz w stanie odpowiedzieć na te wielkie pytania.

16

16. Odpowiadając na dwa Wielkie Pytania

Odpowiedź na te dwa wielkie pytania zależy od wiedzy na temat struktury jąder atomowych i tego, w jaki sposób jądra są utrzymywane w całości przez tajemnicze „siły jądrowe”.

Zrozumienie tych spraw pozwoli Ci zrozumieć inne tematy naszego kursu – te, związane z ważnymi społecznie zastosowaniami procesów jądrowych oraz inne, jak „Jądra atomowe i Wszechświat”, wyjaśniające jak w świecących i eksplodujących gwiazdach powstały wszystkie pierwiastki.

Mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, jak zaskakująca i cudowna jest wielość rzeczy, które mogą być zbudowane z kilku, powstałych w gwiazdach składników.

 
Notki biograficzne (z roku 2000)
Raymond Mackintosh jest Nowozelandczykiem zamieszkałym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii. Ukończył studia w Auckland, a pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Od wielu lat prowadzi badania z fizyki jądrowej, od 1979 roku naucza na Otwartym Uniwersytecie w UK.